Aktualności

Transmisja na żywo XLVII Sesji Rady Gminy Szczytniki 19.05.2022r. godz. 9.00

  • Aktualności

https://youtu.be/dTAiD6--wzY

Czytaj dalej

KURENDA

  • Aktualności

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 1200, na sali posiedzeń tut. Urzędu, odbędzie się spotkanie, dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz – granica województwa”, obejmującej ...

Czytaj dalej

„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

  • Aktualności

Czytaj dalej

Program ”Poznaj Polskę”

  • Aktualności

W dniu 19 kwietnia 2022r. zostało podpisane Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/269 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ...

Czytaj dalej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, iż zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 554),
do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ...

Czytaj dalej

Komunikat do wszystkich gmin w sprawie pomocy suszowej

  • Aktualności

Z dniem 16 maja br. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł.

Rolniku!

- jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż ...

Czytaj dalej

Komunikat

  • Aktualności

Szanowni mieszkańcy

W związku z koniecznością wielokrotnych interwencji konserwatorów oczyszczalni obsługujących sieć kanalizacyjną na terenie naszej Gminy, w celu usunięcia zatorów na kanalizacji sanitarnej oraz awarii na przepompowniach ścieków, spowodowanych elementami, które nigdy nie powinny trafić ...

Czytaj dalej

KURENDA – Zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych w Gminie Szczytniki

  • Aktualności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym: - narodziny dziecka, - wyprowadzka, przeprowadzka, - zgon.  Opłatę za gospodarowanie odpadami ...

Czytaj dalej

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni

  • Aktualności

Urząd Gminy Szczytniki zawiadamia, że  prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązkiem każdego właściciela  nieruchomości (użytkownika)  jest zgłoszenie użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy to również wieloletnich użytkowników tych urządzeń, którzy dotychczas nie ...

Czytaj dalej

Urząd Gminy:

Adres: 62-865 Szczytniki 139

NIP: 968-08-56-933

REGON: 250855021

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

Kontakt:

telefon: 62/7625001 lub 62/7625015

fax: 62/7625274

e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl