Aktualności

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Szczytniki !

  • Aktualności

W związku, z nadmiernym poborem wody z wodociągów gminnych spowodowanym brakiem opadów atmosferycznych, zwracam się z:

 apelem do Wszystkich Mieszkańców Gminy Szczytniki o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

Informuję, że woda z wodociągów służy głównie do celów bytowych. W związku z tym należy ograniczać jej pobór do celów innych  tj. np. do podlewania trawników, ogródków, upraw polowych .

Zbyt duży pobór wody na ujęciach może spowodować chwilowe niedobry  w postaci niższego ciśnienia w sieci a nawet czasowego braku dostaw.

Brak wody stał się problemem globalnym, liczę więc na Państwa zrozumienie i przychylne ustosunkowanie się do kierowanego apelu.  Jednocześnie zachęcam do budowy instalacji umożliwiających pozyskanie deszczówki na cele nie bytowe.

 Sekretarz  Gminy

/-/ Dariusz Wawrzyniak