Aktualności

Podpisanie umowy w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Aktualności

W dniu 06 czerwca 2022 w Sali Sesyjnej Starostwa Kaliskiego  Marek Albrecht Wójt Gminy Szczytniki zawarł z Krzysztofem Grabowskim Vice Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dwie umowy dotacyjne w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Umowy zostały podpisane w obecności sołtysów wsi Krowica Zawodnia pana Marka Sucheckiego i Marcjanowa Pana Mariusza Łuczaka.

        Urząd Gminy w Szczytnikach złożył trzy wnioski o środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację prac przy świetlicach wiejskich w Krowicy Zawodniej,  Marcjanowie i Joance, dofinansowanie otrzymały dwa projekty w Krowicy Zawodniej i Marcjanowie.   Świetlica w Krowicy Zawodniej zyska nowe wyposażenie kuchni w postaci agregatów chłodniczych. Część środków zostanie przeznaczona na naprawę dachu i dokończenie elewacji. W ramach wkładu własnego mieszkańcy położą płytki w wejściu do świetlicy. Wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego to 50 tys. zł. wkład Gminy Szczytniki  25 tys. zł natomiast wkład własny mieszkańców wyniesie  15,5 tys. zł.  W Świetlicy Wiejskiej w Marcjanowie natomiast planuje się remont sali spotkań w świetlicy poprzez remont instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wykonanie sufitu podwieszanego, licowanie i malowanie ścian oraz położenie nowych podłóg z paneli. Wysokość dotacji Urzędu Marszałkowskiego to 50 tys. zł. wkład Gminy Szczytniki   25 tys. zł natomiast wkład własny mieszkańców  13,5 tys. zł

    Planowane prace powinny zakończyć  się do listopada tego roku. Realizacja projektów zdecydowanie poprawi estetykę Świetlic, pozwolić na stworzenie miłego, przytulnego miejsca spotkań, które niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poziom integracji mieszkańców sołectw.  

      Na projekt, który nie otrzymał dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Świetlicy Wiejskiej w Joance Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 25 tys. zł. na jego częściową realizację. W ramach tego zadania także ma być wykonana częściowo elewacja zewnętrzna Świetlicy. Planowany wkład własny mieszkańców w postaci robocizny i pracy sprzętu to 16 tys. zł.  

Dariusz Wawrzyniak