Aktualności

Ankieta potrzeb zdrowotnych mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 2022 r.

  • Aktualności

Badanie ankietowe jest całkowicie anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane w formie statystycznej do planowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Pytania ankietowe kierowane są do pełnoletnich mieszkańców AKO.

LINK DO ANKIETY