Aktualności

KURENDA

  • Aktualności

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 1200, na sali posiedzeń tut. Urzędu, odbędzie się spotkanie, dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz – granica województwa”, obejmującej teren Gminy Szczytniki. W spotkaniu uczestniczyć będą: Projektant, przedstawiciele GDDKiA Oddział w Poznaniu oraz Rejonu w Kaliszu.

                                               Sekretarz Gminy

                                                 /-/ Dariusz Wawrzyniak