Aktualności

Program ”Poznaj Polskę”

  • Aktualności

W dniu 19 kwietnia 2022r. zostało podpisane Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/269 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Gmina Szczytniki otrzymała na ww. zadanie dotację celową w łącznej wysokości: 93 422,60 zł. W ramach otrzymanych środków dofinansowane zostaną wycieczki we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Szkoła Podstawowa w Iwanowicach otrzymała dotację celową w wysokości: 35 000,00 zł na realizację wycieczek dla trzech grup:

– wycieczka jednodniowa do Gniezna dla uczniów klas I-III – otrzymane dofinansowanie 5.000 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Biskupin – rezerwat Archeologiczny; Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha

– wycieczka trzydniowa  do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII – otrzymane dofinansowanie 15.000 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Bochnia – Kopalnia Soli; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe zbiory sztuki; Kraków – historyczny zespół miasta; Muzeum Armii Krajowej; Tyniec – Zespół Opactwa Benedyktynów, Muzeum Lotnictwa w Krakowie

– wycieczka trzydniowa  do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII – otrzymane dofinansowanie 15.000 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Bochnia – kopalnia soli; Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe zbiory sztuki; Kraków – historyczny zespół miasta; Muzeum Armii Krajowej; Tyniec – Zespół Opactwa Benedyktynów, Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marchwaczu otrzymała dotację celową w wysokości: 15 000,00 zł na realizację wycieczek dla dwóch grup:

– wycieczka jednodniowa do Torunia dla uczniów klas I-III – otrzymane dofinansowanie 5.000 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Toruń – Stare i Nowe Miasto; Muzeum Toruńskiego Piernika

– wycieczka dwudniowa do Warszawy dla uczniów klas IV-VIII – otrzymane dofinansowanie 10.000 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego; Centrum Nauki Kopernik; Zamek Królewski w Warszawie; Łazienki Królewskie w Warszawie.

Szkoła Podstawowa w Radliczycach otrzymała dotację celową w wysokości: 13 920,60 zł na realizację wycieczek dla dwóch grup:

– wycieczka jednodniowa do Gniezna dla uczniów klas I-III – otrzymane dofinansowanie 4.151,00 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Biskupin – Rezerwat Archeologiczny; Gniezno – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha

– wycieczka dwudniowa do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII – otrzymane dofinansowanie 9.769,60 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Wieliczka – Kopalnia Soli; Kraków – Ogród Doświadczeń; Kraków – historyczny zespół miasta; Wadowice – Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Szkoła Podstawowa w Stawie otrzymała dotację celową w wysokości: 14 852,00 zł na realizację wycieczek dla dwóch grup:

– wycieczka jednodniowa do Gniezna dla uczniów klas I-III – otrzymane dofinansowanie 5.000,00 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Biskupin – Rezerwat Archeologiczny; Gniezno – Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha

– wycieczka dwudniowa do Krakowa dla uczniów klas IV-VIII – otrzymane dofinansowanie 9.852,00 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Wieliczka – Kopalnia Soli; Kraków – Ogród Doświadczeń; Kraków – historyczny zespół miasta; Wadowice – Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach otrzymała dotację celową w wysokości: 14 650,00 zł na realizację wycieczek dla dwóch grup:

– wycieczka jednodniowa do Torunia dla uczniów klas I-III – otrzymane dofinansowanie 4.960 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Muzeum Toruńskiego Piernika; Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń”

– wycieczka dwudniowa do Warszawy dla uczniów klas IV-VIII – otrzymane dofinansowanie 9.690,00 zł. Program wycieczki przewiduje m.in.: Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum; Rezydencja Królów Rzeczpospolitej;  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach; Centrum Nauki Kopernik.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 93.422,60 zł
Wkład własny stanowi: 38.876,40 zł (wkład własny zapewniony w formie wpłat rodziców)
Wartość całkowita: 132.299,00 zł

Sylwia Rosiak