Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków

  • Aktualności

Wójt Gminy Szczytniki przypomina, iż zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r.o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 554),
do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji  o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Obowiązek przekazywania informacji do CEEB dla właścicieli /zarządców wynosi:

  •  w ciągu 12 miesięcy od dnia  uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dla budynków już istniejących;
  • w ciągu 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw dla nowo powstałych obiektów oddanych do użytku po dniu 01 lipca 2021r.

Deklarację można złożyć:

  • przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym: www.zone.gunb.gov.pl
  • osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (dotyczy budynków położonych na terenie gminy Szczytniki)

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Powyższy obowiązek dotyczy

każdego właściciela i zarządcę budynku lub lokalu.

Za brak złożonej deklaracji będzie grozić grzywna wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji na stronie GUNB:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

lub pod nr telefonu Edyta Krystyniak – tel. 625971728, Donata Kowalska – tel. 625971732

Sekretarz Gminy Szczytniki

    (-) Dariusz Wawrzyniak